Zrenovovaná bývalá ostravská městská jatka se opět otevřela návštěvníkům

V rámci Colours of Ostrava byla opět na čtyři dny zpřístupněna bývalá městská jatka v Ostravě, která jsou od roku 2019 v rekonstrukci a ta stále ještě neskončila. Vnitřní prostory jsou ovšem již plně funkční, a tak nic nebránilo tomu, aby se opět otevřely zvědavým návštěvníkům před novým oficiálním fungováním budovy.

Tato jatka byla původně pro potřeby města vybudována koncem 19. století a hromadně se zde porážel dobytek. Jejich oblibu potvrzují také četné přístavby a pozvolná modernizace budovy až do poloviny 20. století. Poté ovšem přestala jatka fungovat a z rukou města putovala k dalším zájemcům. Budova nesplňující svůj původní účel jen chřadla a chátrala. Sloužila mnohými způsoby, i jako skladiště či parkoviště pro popelářské vozy. Vzhledem ke stále se zhoršujícímu a katastrofálnímu stavu jí hrozil definitivní zánik, ale to nakonec změnilo vyhlášení za historickou památku v roce 1987. Tehdy opět začala tato zajímavá industriální stavba zajímat město.

Tehdejší nový majitel Bauhaus zakoupil městská jatka společně s vedlejšími prostory, kde vystavěl svůj obchodní dům a ve smlouvě se zavázal k opravení ceněné budovy. To se sice po mnoho let nestalo, ale už jen díky uznání kulturní památky se město rozhodlo je zpět odkoupit a vypracovalo plány pro jejich rozkvět. O ty se zasloužil polský architekt Robert Konieczný. Rekonstrukce je nyní již téměř u konce a budova bude opět moci sloužit novému účelu.

Nyní máte možnost do 16.7. v rozpětí 10-18h nakouknout předběžně dovnitř a to zcela zdarma. Ačkoliv se zvenčí stále prohánějí bagry, vnitřek už je připraven pro první návštěvníky. Můžete nakouknout do celkem čtyř výstavních hal, z nichž dvě jsou věnovány právě budovám od architekta Roberta Konieczného, včetně samotných městských jatek v Ostravě. Jedna z místností vás pak provede historií tohoto místa, rekonstrukcí a zhlédnout můžete i snímek o celém průběhu obnovy.

Jak tvůrci představují na mnoha tabulích, městská jatka Ostrava jsou součástí projektu Reaktivace, tedy uchování podstaty původní stavby se souznějící moderní přestavbou pro nové využití.  Jatka se tak cíleně stanou vystavovatelským prostorem pro galerii PLATO, návštěvníci tak nebudou chodit pouze obdivovat tematické výstavy, ale také samotné prostory. Vedle zachovaných oken, litinových sloupů a pálených cihel je zde čistě bílá a šedá s rovnými liniemi, to vše v sobě snoubí nové moderní se starým a historickým.

A že ještě není rekonstrukce hotová? Předně celé okolí je jedno velké staveniště, ale jak již bylo vykomunikováno, budou zde příjemné venkovní společenské prostory. Původně zamýšlená betonová plocha se nakonec osadí zelení, která bude poskytovat příjemný stín a odbourávat nadbytečné městské teplo celobetonových ploch. Ke všemu se ovšem dozvíte něco více uvnitř, stačí jen bývalá městská jatka Ostrava (mapa) navštívit ještě dnes. Nebo až v září, kdy už oficiálně budou fungovat jako výstavní prostory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *